Kadra

Nasz zespół składa się z dyplomowanych nauczycieli metody Marii Montessori, nauczycieli do nauczania przedszkolnego i języka angielskiego. Program nauczania w naszej placówce oparty jest na „Odkryjmy Montessori raz jeszcze …” ogłoszonym jako najlepszy w konkursie przeprowadzonym przez MEN. W planach mamy rozszerzenie naszej oferty o dodatkowe zajęcia.

Aneta Urbańczyk

  • dyplomowany nauczyciel metody Marii Montessori -  kwalifikacje zdobyła kończąc roczny kurs pedagogiki Marii Montessori organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi,
  • członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori od 2009 roku,
  • magister „Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z podstawami logopedii ” – dyplom uzyskała na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach,
  • terapeuta zajęciowy – kwalifikacje uzyskała kończąc Studium Medyczne w Morawicy.

Mama dwóch córek. Starszą córkę uczyła w domu metodą Marii Montessori, co zaowocowało bardzo dobrym przygotowaniem jej do edukacji szkolnej i w wieku 6 lat rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Wychowując młodszą córkę postanowiła już wykorzystać swoje matczyno-nauczycielskie doświadczenie i otworzyła Klubik Montessori w Kielcach – pierwszą placówkę, w której dzieci mogą uczyć się zgodnie z założeniami Marii Montessori.

 

 

 bottom