Program nauczania

W Klubiku Montessori realizowny jest  zatwierdzony przez MEN program wychowania przedszkolnego „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…”, o którym Kapituła II edycji Konkursu MEN na najlepsze programy wychowania przedszkolnego podała: „Jest przykładem kreatywnej aktualizacji pedagogicznego podejścia montessoriańskiego do edukacji przedszkolnej z jednoczesnym wdrażaniem go w nowych realiach społecznych, organizacyjnych i programowych. Uznanie wzbudziła integralna koncepcja wielostronnego wychowania i wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.”

Nauczanie w metodzie Montessori różni się dość znacznie od tradycyjnego, czyli Herbartowskiego. Pomoce rozwojowe dr Marii Montessori celowo są w jednym egzemplarzu, by spowodować interakcję pomiędzy dziećmi, by wzajemnie ustalały kto, kiedy i z czym może pracować. Wiele z omawianych pomocy posiada kontrolę błędu, co pozwala dziecku na samokontrolę, bez angażowania nauczyciela. Podczas samodzielnej pracy dzieci uczą się sumienności, odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu zadań przez siebie wybranych.

Alfabet, liczby i otaczający nas świat

Do nauczania liter dzieci młodszych wykorzystuje się między innymi alfabet liter szorstkich, dla dzieci starszych natomiast alfabet ruchomy z wyszczególnieniem samogłosek i spółgłosek oznaczonych kolorami. Poznawania liczb naturalnych najmłodsi uczą się przez dotyk (liczby szorstkie), starsi przeliczają kolorowe koraliki a potem wchodzą w system dziesiętny przeliczając złote perełki. Podczas zabawy z perełkami powoli wprowadzane są w świat geometri i poznają: punkt, odcinek, płaszczyznę i bryłę. Do poznawania świata i wszechświata służą między innymi globus natury i globus kultury. Natomiast puzzle botaniczne wprowadzają dzieci w świat przyrody. Do codziennych czynności przygotowują dzieci praktyczne zajęcia np. sprzątanie po sobie, oraz Savoir-vivre.

Różnice w podejściu do nauczania liter

W tradycyjnym nauczaniu nauczyciel wprowadza np. literę „a”, dla całej grupy (grupa jednowiekowa), zaś w metodzie Montessori nauczyciel wprowadza tę literę tylko dla dziecka/dzieci, które są zainteresowane poznawaniem liter. Reszta grupy uczy się przy okazji, podpatrując albo słuchając nauczyciela. Nie muszą jednak stać czy siedzieć przy nim. W czasie, kiedy starsi koledzy, czy koleżanki, przyswajają wiedzę o konkretnej literze, o tym jak się ją pisze i wymawia, pozostali pracują z pomocami rozwojomi, które są dla nich interesujące. Pamiętajmy, że w placówkach Montessori grupy są mieszane wiekowo, zatem maluchy mają inną dojrzałość i ciekawość poznawania świata.

Zasady wprowadzania liter są takie same jak w przypadku uczenia dzieci liczb, czy zagadnień związanych ze światem i wszechświatem. Naukę wzbogaca lekcja trójstopniowa, którą dzieci uwielbiają.

Wychowanie

Dorastanie dzieci w placówkach montessoriańskich, to kształtowanie u dziecka osobowości silnej i pewnej siebie. Dziecko nieśmiałe z czasem staje się pewniejsze swojej wartości, a to, które ma silną osobowość, szlifuje ją. My wiemy, że w życiu dorosłym umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach jest niezbędna, rywalizacja natomiast, rodzi konflikty i wypala.

Jakie są efekty stosowania metody Marii Montessori w edukacji?

  • edukacja matematyczna i zmysłowa: uczy dzieci samodzielnych działań, porządkowania, klasyfikowania, liczenia oraz dostrzegania i opisywania różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami i zjawiskami,
  • edukacja językowa: wzbogaca doświadczenia językowe dzieci ze szczególnym uwzglzędnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania oraz pisania,
  • zajęcia z praktycznych czynności dnia codziennego: rozwijają u dzieci poczucie odpowiedzialności poprzez samodzielne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku dla pracy swojej i innych,
  • edukacja kosmiczna: uczy dzieci wykorzystywać i tworzyć różne okazje do poznawania rzeczywistości, np:
    • przyrodniczej – przez obserwowanie i eksperyment,
    • społeczno-kulturowej – przez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz poprzez poznawanie dzieł sztuki.

 bottom