Autyzm i zaburzenia sprzężone

Zajęcia popołudniowe prowadzone przez doświadczonego oligofrenopedagoga:

  • Indywidualna terapia dzieci z autyzmem i zaburzeniami sprzężonymi,
  • Konsultacja dla rodziców z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • Tworzenie indywidualnych i stymulacyjnych programów,
  • Szkolenie dla rodziców w zakresie trudnych zachowań. Tworzenie strategi postępowania do pracy z dzieckiem i jego rodziną,
  • Zajęcia grupowe – Weronika Sherbourne, programy aktywności Knillów,
  • Grupy wsparcia dla rodziców dziecka niepełnosprawnego – zajęcia warsztatowe.

Zapraszamy:

poniedziałek i piątek: 15.30-20.00
sobota: 12.00-15.00

Rejestracja telefoniczna lub mailowabottom