Zajęcia przedszkolne

Dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat (zajęcia przedszkolne)

Zajęcia przedszkolne  we wszystkie dni powszednie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:30 (grupa 5-cio i 10-cio osobowa)

Czesne, w kwocie 750 zł (płatne do 5 dnia każdego miesiąca), przez 12 miesięcy w roku, z możliwością wcześniej zgłoszonej jednomiesięcznej przerwy), obejmuje opłatę za zajęcia:

 • nauczania metodą Marii Montessori,
 • języka angielskiego,
 • rytmiki i tańca, 
 • plastyki,
 • ceramiki,
 • nauki gry w szachy,
 • warsztatów teatralnych.

Wpisowe za zajęcia przedszkolne w Klubiku Montessori wynosi 400 zł.

Dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat (zajęcia klubikowe)

Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00

Czesne, opłacane przez 10 miesięcy w roku, w kwocie 400 zł (płatne do 5 dnia każdego miesiąca), z możliwością przedłużenia pobytu na okres wakacji, obejmuje opłatę za zajęcia:

 • nauczania metodą Marii Montessori,
 • języka angielskiego,
 • plastyki,
 • ceramiki,
 • warsztatów teatralnych.

Wpisowe za zajęcia klubikowe w Klubiku Montessori wynosi 400 zł.

Zajęcia przeznaczone są dla WSZYSTKICH dzieci (zdrowych i z zaburzeniami rozwojowymi).

 

 bottom